Zahirović: Pitanja invalidnosti zasnivaju se na poštovanju prava i davanju jednakih prilika osobama s invaliditetom

Ko bi o problemima osoba sa invaliditetom bolje govorio od nekoga ko se već dugi niz godina bori za njihova prava, ko vodi jednu od najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i ko je i sam osoba sa invaliditetom?! Da bismo čuli u kakvom su položaju trenutno osobe sa invaliditetom u BiH, zašto su mladi sa invaliditetom na margini, te kako je nastala i čime se trenutno bavi nevladina organizacija Infomativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle, razgovarali smo sa njenim direktorom Suvadom Zahirovićem.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.