INTERVJU BROJA sa Amirom Hasanovićem, izvršnim direktorom Udruženja NARKO-NE

„Težimo tome da prevenciju ovisnosti kao oblast integriramo u sistem i postignemo njenu održivost u BiH“

U IUVENTI smo više puta pisali o ovom udruženju i njegovim pojedinačnim projektima, posebno o projektu Stariji brat, starija sestra. Kad danas posjetite web-stranicu Udruženja NARKO-NE, možete primijetiti novu domenu (prevencija.ba) koja odlično stavlja fokus na ono čime se Udruženje već petnaest godina bavi. Razgovor s direktorom Udruženja Amirom Hasanovićem počeli smo upravo razgovarajući o procesu rebrandinga, kroz koji organizacija prolazi, ali i načinu rada s marginaliziranim grupama mladih.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

Intervju sa… Omladinskim savjetom Republike Srpske

Mladi moraju da budu uključeni u procese donošenja odluka

Omladinski savjet Republike Srpske je krovna organizacija mladih u Republici Srpskoj, koja trenutno broji 55 organizacija članica. O radu Omladinskog savjeta, aktivnostima koje sprovodi, budućim planovima, saradnjom sa vlastima na svim nivoima, ali i novoj Omladinskoj politici Republike Srpske razgovarali smo sa predsjednicom OSRS-a Danijelom Topić.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

 

Život mladih s invaliditetom

Denis Agović: „Naša sistemska rješenja su koncipirana tako da se od OSI ne očekuje puno!“

"Prvi problem koji svaka osoba s bilo kojim invaliditetom iskusi na svojoj koži jesu naša sistemska rješenja koncipirana tako da se od nas ne očekuje puno i ne očekuje se da na neki način doprinesemo društvu. Zbog toga se osobe s invaliditetom ostavljaju na milost i nemilost porodicama, s tim da ni one ne dobiju adekvatnu satisfakciju u smislu sistemskih rješenja koja će njima olakšati brigu o djetetu. Od porodice zato sve zavisi, a njih niko ne pita može li se to izdržati psihički i fizički", kaže Denis.

 Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.

 

 

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“, Tuzla

Zahirović: Pitanja invalidnosti zasnivaju se na poštovanju prava i davanju jednakih prilika osobama s invaliditetom

Ko bi o problemima osoba sa invaliditetom bolje govorio od nekoga ko se već dugi niz godina bori za njihova prava, ko vodi jednu od najprepoznatljivijih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i ko je i sam osoba sa invaliditetom?! Da bismo čuli u kakvom su položaju trenutno osobe sa invaliditetom u BiH, zašto su mladi sa invaliditetom na margini, te kako je nastala i čime se trenutno bavi nevladina organizacija Infomativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle, razgovarali smo sa njenim direktorom Suvadom Zahirovićem.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.